Шта је ТАГ уређај?

ТАГ уређај је електронски уређај за плаћање путарине електронски и бесконтактно. Возило са овим уређајем пролази без заустављања на наплатној рампи на којој службеник наплаћује путарину.

Посебне погодности за Вашу компанију

Можете да купите и допуните ТАГ уређај још једноставније, на основу унапред расположивих средстава на Вашим дебитним картицама за гориво. Сами одређујете суму коју Ваша компанија жели да уплати као допуну (најмањи износ је 2000 динара).

За куповину допуна уплатом на рачун ЈП “Путеви Србије”, на вредност авансне уплате на уређај за електронску наплату путарине остварује се попуст на унети износ од 6%.

 

Број купљених ТАГ-ова по једнократној, авансној уплати Висина попуста
25 – 100 ком. 4%
101 – 300 ком. 6%
301 ком. и више 8%

Шта су предности плаћања путарине ТАГ уређајем?

  • Плаћање путарине без заустављања на посебно обележеним стазама за наплату
  • Краће време трансакције (избегава се готовинско плаћање и непотребно задржавање)
  • Могућност остваривања попуста при допуни уређаја

Шта је све потребно за куповину ТАГ уређаја?

Потребна документа за физичка лица:

  • Лична карта на увид
  • Фотокопија саобраћајне дозволе за коју се издаје ТАГ уређај

Потребна документа за правна лица:

  • Назив правног лица, адреса, матични број, број рачуна
  • Решење АПР о упису у регистар привредних субјеката
  • Потврда Пореске управе о извршеној евиденцији за ПДВ (образац ПЕПДВ)
  • Потврда Пореске управе о извршеној регистрацији и број ПИБ (образац РЕГ)
  • Копија важеће саобраћајне дозволе за возила за које се издаје и активира ТАГ уређај

Рекламација на ТАГ уређај

Уколико желите да уложите рекламацију на исправност Вашег ТАГ уређаја, или на износ наплаћене путарине, то можете да учинити на наплатним станицама и продајним местима за ЕНП (електронску наплату путарине) ЈП „Путеви Србије“, као и на одабраним НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама.

Сазнај више

Бензинске станице на којима се могу купити и допунити ТАГ уређаји

Гаспром станице на којима можете купити ТАГ уређаје:
НИС Петрол станице на којима можете купити ТАГ уређаје