Услови коришћења

НИС а.д. Нови Сад редовно ажурира информације на сајту www.nisgazprom.rs. Упркос томе, могуће је да су се подаци у међувремену променили. Стога НИС а.д. Нови Сад не може преузети одговорност или гаранцију за актуелност, тачност и потпуност информација са овог веб-сајта, јер су оне само информативног карактера и не сматра се одговорном за евентуалне последице које могу наступити на основу другачијег тумачења материјала на нашој Интернет страници. Исто важи и за све друге веб-сајтове, на које се упућује помоћу хиперлинка. Успостављање веза са таквим веб-сајтовима врши се на сопствени ризик. НИС а.д. Нови Сад није одговорна за садржај тих веб-сајтова.

Искључена је било каква одговорност НИС а.д. Нови Сад (укључујући и непажњу) за штете или последичне штете које настану позивањем на садржај сајта или његово коришћење (односно због немогућности позивања или коришћења).

Све информације доступне на овој Интернет презентацији искључиво су информативног карактера, не смеју се користити нити дистрибуирати трећим лицима у комерцијалне сврхе.

Материјал/садржај на сајту је доступан под условима Creative Commons Autorstvo 4.0 Међународна лиценце и може да се користи под условом да се наведе извор информације.