Отпочели бисмо сарадњу са Вашом компанијом. Коме да се обратимо и који су услови за закључење уговора?

Приступом нашој веб-страници или директним контактом са запосленима у дирекцији Велепродаје, добићете све потребне информације. Уколико претходно нисте сарађивали са компанијом НИС, да бисмо закључили уговор, потребно је да нам доставите опште податке о Вашој компанији, како бисмо Вам отворили шифру. Након тога, достављате бонитет на контролу, како би Вам се доделио кредитни лимит. Потом се уговарају услови плаћања, количине на годишњем нивоу, динамика испорука на месечном нивоу. Како бисмо отпочели сарадњу након закључења уговора, у складу са одлуком кредитног одбора, доставља се одређено средство обезбеђења одложеног плаћања. У зависности од категорије Scoringa, могуће је одложено плаћање од 15, 30 или 45 дана, а уз достављену банкарску гаранцију одложено плаћање до 45 дана.

На који начин можемо да поручимо робу?

Уколико желите превоз у организацији компаније НИС, потребно је да захтев за испоруку доставите на мејл Вашег референта, сваког радног дана од 8-11ч. Уколико планирате да нафтне деривате преузмете сопственим превозом, захтев можете послати сваког радног дана од 8-13ч.

Да ли можемо поручити робу без закључивања уговора и шта је потребно да би се купац авансно снабдевао из Велепродаје компаније НИС?

Можете. Потребно је само да нам доставите захтев за предрачун на мејл Вашег референта. Након Ваше уплате, отварамо налог за испоруку. Такође, неопходно је да купац буде регистрован у нашој бази (SAP шифра) и да има прописан резервоарски простор.

Која је најмања количина коју можемо поручити?

Уколико се ради о превозу компаније НИС, минимална количина је 1.000 литара.

Уколико се одлучимо за превоз компаније НИС, који је минимални рок испоруке?

У сарадњи са колегама из транспорта, увек ћемо се трудити да Вам максимално изађемо у сусрет и обезбедимо испоруку у што краћем року.

Да ли на веће количине добијамо попуст?

Да. Уколико имате закључен уговор, у складу са условима из уговора, месечно добијате припадајући попуст по важећој рабатној скали.

Да ли је могуће да нам седиште фирме буде на једном месту и да нам на ту адресу стигне фактура, а да место истовара буде на другој локацији?

Да, могуће је. У том случају нам је потребна адреса за место истовара, како бисмо креирали шифру у SAP систему и на ту адресу извршили испоруку.

Која су пратећа документа при истовару робе?

Документа која прате испоруку робе су: отпремница, доставница, извештај о испитивању квалитета и декларација односно потврда о усаглашености.

Уколико поручим робу за сутра, за аванс, како се фактурише испоручена количина?

Продавац испоручене нафтне деривате фактурише по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан када је Продавац предао нафтни дериват превознику на превоз, без обзира на то да ли се превоз нафтног деривата врши у организацији Купца или Продавца.

Да ли услужно вршите претакање горива са једног истоварног места на друго?

Не, цистерне компаније НИС искључиво врше транспорт из Рафинерије или са Складишта до истоварног места Купца/Наручиоца. Накнадна претакања нису могућа.

Да ли постоји могућност бесплатног превоза?

Да, у складу са одлукама продавца и уговореним количинама.

Где можемо да проверимо која је актуелна цена деривата?

Све цене деривата можете свакодневно пратити на следећој страници: Велепродајни ценовник.

Где се налази најближи складишни простор за утовар са сопственим превозом?

У зависности где се купац налази, биће понуђено најближe складиште или Рафинерија нафте Панчево.

Колики је капацитет великих цистерни и какав је распоред комора?

Капацитет је 30.000 литара, а распоред је 4×7.500 литара.

Да ли се за евентуално кашњење у плаћању обрачунава камата?

Да, за свако кашњење у плаћању фактура обрачунава се законска затезна камата.

Каквог квалитета су деривати које можемо купити код вас?

Компанија НИС производи и продаје искључиво деривате врхунског квалитета произведеног по највишим европским стандардима, о чему сведочи све већа продаја и потрошња наших деривата у земљама Европске Уније.

Шта Вашу компанију издваја од конкуренције?

Постојан квалитет, европски стандарди производа и услуга, широка мрежа складишних и транспортних капацитета, као и задовољство наших купаца, гарант су наше лидерске позиције.

Течни нафтни гас (ТНГ)

Да ли компанија НИС може да гарантује редовно снабдевање ТНГ-ом?

Да, уколико имате склопљен Уговор о продаји ТНГ-а (са обавезом), будите сигурни да ће испоруке ТНГ-а бити редовне током целе године.

Погрешно сам проценио залихе ТНГ-а. Да ли можете да ми испоручите ТНГ у току данашњег дана?

У сарадњи са колегама из транспорта, увек ћемо се трудити да Вам максимално изађемо у сусрет и обезбедимо испоруку у што краћем року.

Ако се одлучимо за Вас као нашег добављача ТНГ у боцама, које услове треба да испунимо да бисмо остварили попуст на цену?

Према новим комерцијалним условима везаним за велепродају течног нафтног гаса у боцама, од 1.1.2017, право на количински рабат остварујете у складу са потписаним уговором и преузетим количинама на месечном нивоу преко 5 тона.

Да ли постоји могућност да нам Вашим превозним средствима испоручујете поручену количину ТНГ у боцама на нашу адресу?

Наравно, испорука може бити у организацији Продавца уз обезбеђен адекватан прилаз месту испоруке. Цена транспорта зависи од удаљености од места утовара до места испоруке и обрачунава се по званичном ценовнику за транспорт ТНГ-а у боцама. До 40км удаљености не наплаћујемо услугу транспорта.