Otpočeli bismo saradnju sa Vašom kompanijom. Kome da se obratimo i koji su uslovi za zaključenje ugovora?

Pristupom našoj web-stranici ili direktnim kontaktom sa zaposlenima u direkciji Veleprodaje, dobićete sve potrebne informacije. Ukoliko prethodno niste sarađivali sa kompanijom NIS, da bismo zaključili ugovor, potrebno je da nam dostavite opšte podatke o Vašoj kompaniji, kako bismo Vam otvorili šifru. Nakon toga, dostavljate bonitet na kontrolu, kako bi Vam se dodelio kreditni limit. Potom se ugovaraju uslovi plaćanja, količine na godišnjem nivou, dinamika isporuka na mesečnom nivou. Kako bismo otpočeli saradnju nakon zaključenja ugovora, u skladu sa odlukom kreditnog odbora, dostavlja se određeno sredstvo obezbeđenja odloženog plaćanja. U zavisnosti od kategorije Scoringa, moguće je odloženo plaćanje od 15, 30 ili 45 dana, a uz dostavljenu bankarsku garanciju odloženo plaćanje do 45 dana.

Na koji način možemo da poručimo robu?

Ukoliko želite prevoz u organizaciji kompanije NIS, potrebno je da zahtev za isporuku dostavite na mejl Vašeg referenta, svakog radnog dana od 8-11h. Ukoliko planirate da naftne derivate preuzmete sopstvenim prevozom, zahtev možete poslati svakog radnog dana od 8-13h.

Da li možemo poručiti robu bez zaključivanja ugovora i šta je potrebno da bi se kupac avansno snabdevao iz Veleprodaje kompanije NIS?

Možete. Potrebno je samo da nam dostavite zahtev za predračun na mejl Vašeg referenta. Nakon Vaše uplate, otvaramo nalog za isporuku. Takođe, neophodno je da kupac bude registrovan u našoj bazi (SAP šifra) i da ima propisan rezervoarski prostor.

Koja je najmanja količina koju možemo poručiti?

Ukoliko se radi o prevozu kompanije NIS, minimalna količina je 1.000 litara.

Ukoliko se odlučimo za prevoz kompanije NIS, koji je minimalni rok isporuke?

U saradnji sa kolegama iz transporta, uvek ćemo se truditi da Vam maksimalno izađemo u susret i obezbedimo isporuku u što kraćem roku.

Da li na veće količine dobijamo popust?

Da. Ukoliko imate zaključen ugovor, u skladu sa uslovima iz ugovora, mesečno dobijate pripadajući popust po važećoj rabatnoj skali.

Da li je moguće da nam sedište firme bude na jednom mestu i da nam na tu adresu stigne faktura, a da mesto istovara bude na drugoj lokaciji?

Da, moguće je. U tom slučaju nam je potrebna  adresa za mesto istovara, kako bismo kreirali šifru u SAP sistemu i na tu adresu izvršili isporuku.

Koja su prateća dokumenta pri istovaru robe?

Dokumenta koja prate isporuku robe su: otpremnica, dostavnica, izveštaj o ispitivanju kvaliteta i deklaracija odnosno potvrda o usaglašenosti.

Ukoliko poručim robu za sutra, za avans, kako se fakturiše isporučena količina?

Prodavac isporučene naftne derivate fakturiše po ceni koja važi na dan isporuke. Pod danom isporuke podrazumeva se dan kada je Prodavac predao naftni derivat prevozniku na prevoz, bez obzira na to da li se prevoz naftnog derivata vrši u organizaciji Kupca ili Prodavca.

Da li uslužno vršite pretakanje goriva sa jednog istovarnog mesta na drugo?

Ne, cisterne kompanije NIS isključivo vrše transport iz Rafinerije ili sa Skladišta do istovarnog mesta Kupca/Naručioca. Naknadna pretakanja nisu moguća.

Da li postoji mogućnost besplatnog prevoza?

Da, u skladu sa odlukama prodavca i ugovorenim količinama.

Gde možemo da proverimo koja je aktuelna cena derivata?

Sve cene derivata možete svakodnevno pratiti na sledećoj stranici: Veleprodajni cenovnik.

Gde se nalazi najbliži skladišni prostor za utovar sa sopstvenim prevozom?

U zavisnosti gde se kupac nalazi, biće ponuđeno najbliže skladište ili Rafinerija nafte Pančevo.

Koliki je kapacitet velikih cisterni i kakav je raspored komora?

Kapacitet je 30.000 litara, a raspored je 4×7.500 litara.

Da li se za eventualno kašnjenje u plaćanju obračunava kamata?

Da, za svako kašnjenje u plaćanju faktura obračunava se zakonska zatezna kamata.

Kakvog kvaliteta su derivati koje možemo kupiti kod vas?

Kompanija NIS proizvodi i prodaje isključivo derivate vrhunskog kvaliteta proizvedenog po najvišim evropskim standardima, o čemu svedoči sve veća prodaja i potrošnja naših derivata u zemljama Evropske Unije.

Šta Vašu kompaniju izdvaja od konkurencije?

Postojan kvalitet, evropski standardi proizvoda i usluga, široka mreža skladišnih i transportnih kapaciteta, kao i zadovoljstvo naših kupaca, garant su naše liderske pozicije.

Tečni naftni gas (TNG)

Da li kompanija NIS može da garantuje redovno snabdevanje TNG-om?

Da, ukoliko imate sklopljen Ugovor o prodaji TNG-a (sa obavezom), budite sigurni da će isporuke TNG-a biti redovne tokom cele godine.

Pogrešno sam procenio zalihe TNG-a. Da li možete da mi isporučite TNG u toku današnjeg dana?

U saradnji sa kolegama iz transporta, uvek ćemo se truditi da Vam maksimalno izađemo u susret i obezbedimo isporuku u što kraćem roku.

Ako se odlučimo za Vas kao našeg dobavljača TNG u bocama, koje uslove treba da ispunimo da bismo ostvarili popust na cenu?

Prema komercijalnim uslovima vezanim za veleprodaju tečnog naftnog gasa u bocama, od 1.1.2017, pravo na količinski rabat ostvarujete u skladu sa potpisanim ugovorom i preuzetim količinama na mesečnom nivou preko 5 tona.

Da li postoji mogućnost da nam Vašim prevoznim sredstvima isporučujete poručenu količinu TNG u bocama na našu adresu?

Naravno, isporuka može biti u organizaciji Prodavca uz obezbeđen adekvatan prilaz mestu isporuke. Cena transporta zavisi od udaljenosti od mesta utovara do mesta isporuke i obračunava se po zvaničnom cenovniku za transport TNG-a u bocama. Do 40 km udaljenosti ne naplaćujemo uslugu transporta.