Šta je TAG uređaj?

TAG ili ENP uređaj je elektronski uređaj za plaćanje putarine – elektronski i beskontaktno.

Vozilo sa ovim uređajem prolazi bez zaustavljanja na naplatnoj rampi, što omogućuje značajnu uštedu vremena tokom poslovnog putovanja.

Posebne pogodnosti za Vašu kompaniju

Možete da kupite i dopunite TAG uređaj još jednostavnije, na osnovu unapred raspoloživih sredstava na Vašim debitnim karticama za gorivo.Sami određujete sumu koju Vaša kompanija želi da uplati kao dopunu, а najmanji iznos je 2000 dinara.

Za kupovinu dopuna uplatom na račun JP “Putevi Srbije”, na vrednost avansne uplate na uređaj za elektronsku naplatu putarine ostvaruje se popust na uneti iznos od 6%.

Broj kupljenih TAG-ova po jednokratnoj, avansnoj uplatiVisina popusta
25 – 100 kom.4%
101 – 300 kom.6%
301 kom. i više8%

Šta su prednosti plaćanja putarine TAG uređajem?

  • Plaćanje putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim stazama za naplatu
  • Kraće vreme transakcije (izbegava se gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje)
  • Mogućnost ostvarivanja popusta pri dopuni uređaja

Šta je sve potrebno za kupovinu TAG uređaja?

Potrebna dokumenta za fizička lica:

  • Lična karta na uvid
  • Fotokopija saobraćajne dozvole za koju se izdaje TAG uređaj

Potrebna dokumenta za pravna lica:

  • Naziv pravnog lica, adresa, matični broj, broj računa
  • Rešenje APR o upisu u registar privrednih subjekata
  • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj evidenciji za PDV (obrazac PEPDV)
  • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji i broj PIB (obrazac REG)
  • Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG uređaj

Reklamacija na TAG uređaj

Ukoliko želite da uložite reklamaciju na ispravnost Vašeg TAG uređaja, ili na iznos naplaćene putarine, to možete učiniti na naplatnim stanicama i prodajnim mestima za ENP (elektronsku naplatu putarine) JP „Putevi Srbije“, kao i na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.

Saznaj Više

Benzinske stanice na kojima se mogu kupiti i dopuniti TAG uređaji