Kako se dobija kartica "Sa nama na putu"?

Potrebno je da posetiš bilo koju NIS Petrol ili Gazprom benzinsku stanicu, gde možeš da kupiš karticu po ceni od 180 dinara. Odmah možeš da koristiš karticu za sakupljanje bonus poena. Da bi mogao da trošiš iste, potrebno je da aktiviraš karticu. To možeš da uradiš online- putem linka Aktivacija kartica, nakon čega kartica postaje aktivna u roku od 15 minuta ili popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici (na ovaj način kartica će biti aktivirana nakon obrade aplikacione forme, tj. u roku od 7 do 30 dana).

Koje pogodnosti dobijam korišćenjem kartice "Sa nama na putu"?

Na svaku kupovinu goriva ušteda iznosi i do 5,5 dinara po litru, odnosno do 3,5% od iznosa računa za kupovinu proizvoda iz prodavnice i restorana. Važno je napomenuti da se bonus poeni ne mogu sakupljati kupovinom cigareta, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna, žetona za perionicu i usisivač, proizvoda u okviru Spend&Get programa i programa sakupljanja kupona uz koje se obračunava popust. Sve pogodnosti pogledaj na linku: pogodnosti programa.

Na koji način sakupljam bonus poene?

U okviru limita programa, pri svakoj kupovini goriva, robe i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, korišćenjem kartice Sa nama na putu dobijaš određeni broj bonus poena. Važno je napomenuti da se bonus poeni ne mogu sakupljati kupovinom cigareta, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna, žetona za perionicu i usisivač, proizvoda u okviru Spend&Get programa i programa sakupljanja kupona uz koje se obračunava popust.

Da li se vlasništvo nad karticom može preneti? Da li korisnici mogu da imaju više kartica?

Na zahtev vlasnika kartice, kartica se može preneti na drugog korisnika. Prenos vlasništva podrazumeva promenu ličnih podataka na kartici posredstvom Mog naloga, obraćanjem na zvaničnu e-mail adresu info@sanamanaputu.rs ili pozivom Call centra 08 0000 8888. Korisnik može imati više kartica.

Šta je potrebno da se uradi ukoliko dođe do gubitka kartice?

U slučaju gubitka ili krađe kartice, prijavi nestanak kartice na besplatni Call centar 08 0000 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Vlasnik programa nije dužan da korisniku, koji je izgubio karticu da novu karticu na korišćenje.

Da li je moguće povratiti izgubljenu karticu i sakupljene bonus poene?

Ukoliko je kartica bila aktivirana, zahtev za prenos sakupljenih bonus poena i nivoa sa izgubljene kartice možeš podneti pozivom na besplatan broj Call centra NIS-a na 08 0000 8888 ili obraćanjem na e-mail adresu info@sanamanaputu.rs.

Na koji način može da se prati koliko sam sakupio bonus poena?

Postoje dva načina praćenja bonus poena – putem Moj nalog stranice se prate svi podaci koji se tiču tvoje kartice lojalnosti i putem  mobilne aplikacije Sa nama na putu.

Da li je moguće promeniti svoje prvobitne podatke?

Podatke možeš samostalno menjati putem stranice na ovom veb sajtu Moj nalog i putem mobilne aplikacije Sa nama na putu. Imaš na raspolaganju i dve dodatne opcije. Prva je da kontaktiraš naš Call centar na besplatan broj 08 0000 8888, dostupan 24 časa, a druga da nam pošalješ mejl sa brojem tvoje kartice i podatkom/podacima koje želiš da promeniš na jednu od sledećih -mejl adresa: info@sanamanaputu.rs ili office@nis.eu.

Šta da radim ako prilikom plaćanja ne mogu da iskoristim sakupljene bonus poene sa kartice?

Ukoliko tvoja kartica nije aktivirana, korišćenje bonus poena će biti omogućeno tek nakon njene  aktivacije, koju možeš da uradiš na jedan od sledećih načina:

  • online putem stranice Aktivacija kartice (za šta je potrebno 15 minuta);
  • popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici (kartica postaje aktivna u roku od 7 do 30 dana nakon obrade aplikacione forme);
  • pozivom na besplatan broj Call centra 08 0000 8888.

Ukoliko se bonus poeni ne mogu iskoristiti usled tehničkih problema na benzinskoj stanici, račun je potrebno izmiriti drugim platnim sredstvom.

Koliko dugo važe sakupljeni bonus poeni?

Rok za korišćenje bonus poena je tri godine od trenutka beleženja transakcije karticom Sa nama na putu. Ukoliko ih u tom vremenskom periodu ne iskoristiš, oni se otpisuju u korist NIS-a. Ukoliko svoju karticu Sa nama na putu ne koristiš tri godine od poslednje transakcije, NIS zadržava pravo da isključi karticu iz programa.

Da li pravna lica mogu da poseduju karticu "Sa nama na putu"?

Kartica Sa nama na putu namenjena je fizičkim licima. Za pravna lica je napravljena NIS Gazprom korporativna kartica. Više o njoj saznaj ovde: kartica za gorivo.

Platna kartica "Sa nama na putu" sa mogućnošću odloženog plaćanja

Na kojim stanicama je moguće aplicirati za platnu karticu "Sa nama na putu"?

Trenutno je zahtev za platnu Sa nama na putu karticu moguće podneti na odabranim benzinskim stanicama. Spisak se nalazi ovde: Spisak benzinskih stanica.

Koliko je vremena potrebno za obradu zahteva za platnu karticu "Sa nama na putu"?

Obično je potrebno između pet i 10 dana, maksimum dve nedelje.

Postoji li mogućnost onlajn podnošenja zahteva za platnu karticu?

Podnošenje zahteva je trenutno moguće samo na odabranim NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama.

Koliki su mesečni troškovi održavanja platne kartice?

Trošak mesečnog održavanja kartice iznosi 99 dinara.

Koji može biti razlog za neprihvatanje zahteva za izdavanje platne kartice?

Proces odobravanja kreditnih proizvoda sastoji se od procene kreditne sposobnosti klijenta i ispunjenosti kriterijuma definisanih kreditnom politikom Sberbank Srbija a.d. Beograd. Tvoj zahtev za izdavanje i korišćenje platne kartice će biti realizovan, ukoliko ispunjava sve neophodne kriterijume definisane kreditnom politikom Sberbank Srbija a.d. Beograd.

Koje vrste goriva se mogu plaćati platnom karticom?

Karticu možeš koristiti za plaćanje svih vrsta našeg goriva, proizvoda i usluga. Važno je da ne zaboraviš da bonus poene ne ostvaruješ prilikom kupovine nekih proizvoda. Npr. cigarete možeš platiti platnom karticom Sa nama na putu, ali za ovu kupovinu nećeš dobiti bonus poene.

Da li mogu da imam platnu karticu ukoliko sam nezaposleno lice?

Zaposlenje nije neophodan uslov za odobrenje platne kartice Sa nama na putu. Osnovni kriterijum za izdavanje platne kartice je kreditna istorija i status u Kreditnom birou.

Da li se celi iznos duga vraća odjednom?

U obavezi si da izmiriš min. 10% od ukupno potrošenog iznosa, odnosno min. 1.000 din, ukoliko je 10% duga manje od pomenutog iznosa. Savetujemo da potrošeni iznos izmiriš u celosti, jer se u suprotnom na ostatak neizmirenog duga obračunava kamata u iznosu od 2,4% mesečno.

Kako da izmirim svoj dug?

Obaveze možeš izmiriti za prethodni mesec do 15. u tekućem mesecu, uplatom sa računa na račun koji je naveden u izvodu. Izvod ćeš primati svakog meseca na svoj e-mail. Obaveze se mogu izmiriti na jedan od sledećih načina: putem e-banking ili m-banking naloga tvoje banke; na blagajni pošte ili banke, ili uplatom na bilo kojoj NIS Petrol i Gazprom benzinskoj stanici. Važno je da znaš da je uplata duga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama moguća isključivo gotovinom (uplatu nije moguće izvršiti platnim karticama).

Da li mogu svuda da plaćam platnom karticom?

Trenutno platnu karticu možeš koristiti isključivo za kupovinu goriva i ostalih proizvoda i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Nije moguća kupovina na drugim prodajnim mestima, kao ni podizanje gotovine na bankomatima.