„Sa nama na putu” kartica lojalnosti

Kako se dobija kartica „Sa nama na putu”?

Virtuelnu karticu Sa nama na putu  možeš da dobiješ potpuno besplatno, bez odlaska na benzinsku stanicu, sa svog mobilnog telefona. Potrebno je da instaliraš mobilnu Sa nama na putu aplikaciju i popuniš online registracionu formu. Aplikaciju možeš da preuzmeš sa Google Play-a, App Store-a ili AppGallery-ja. Putem QR koda iz mobilne Sa nama na putu aplikacije možeš da sakupljaš/koristiš bonus poene.

Ukoliko želiš fizički izdatu karticu Sa nama na putu, potrebno je da posetiš bilo koju NIS Petrol ili Gazprom benzinsku stanicu, gde možeš da kupiš karticu po ceni od 300 dinara, koju odmah možeš da iskoristiš za sakupljanje bonus poena. Da bi sakupljene bonus poene mogao da koristiš/trošiš, neophodno je da aktiviraš karticu.

To možeš uraditi online – putem linka Aktivacija kartice, nakon čega kartica postaje aktivna u roku od 15 minuta, ili popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici (na ovaj način kartica će biti aktivirana nakon obrade aplikacione forme, tj. u roku od 7 do 30 dana).

Kako se aktivira kartica „Sa nama na putu“ putem mobilne aplikacije?

Kad preuzmeš Sa nama na putu mobilnu aplikaciju, na početnom ekranu nudimo ti dve opcije „Želim karticu“ i „Imam karticu“. Klikom na polјe „Želim karticu“ otvara se nova forma za unos ličnih podataka, ukoliko već nemaš fizički izdatu karticu. Nakon unosa podataka u registracionu formu, klikom na polјe „Završi“ dodelјujemo ti broj tvoje virtuelne Sa nama na putu kartice. Da bi proces bio završen do kraja, neophodno je da u polјe predviđeno za unos aktivacionog koda, uneseš kod koji će ti stići putem SMS poruke. Nakon toga, tvoja kartica Sa nama na putu  biće uspešno aktivirana. Istovremeno, putem SMS poruke dobićeš broj tvoje kartice Sa nama na putu.

Koje pogodnosti dobijam korišćenjem kartice „Sa nama na putu“?

Kupovinom goriva ušteda iznosi i do 6 dinara po litru, odnosno do 5% od iznosa računa za kupovinu proizvoda iz prodavnice i restorana. Važno je napomenuti da se bonus poeni ne mogu sakuplјati kupovinom cigareta, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna, žetona za perionicu i usisivač, proizvoda u okviru Spend&Get programa i programa sakuplјanja kupona uz koje se obračunava popust. Sve pogodnosti pogledaj na linku: Sve pogodnosti programa.

Na koji način sakuplјam bonus poene?

U okviru limita programa, pri svakoj kupovini goriva, robe i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, korišćenjem kartice Sa nama na putu dobijaš određeni broj bonus poena. Važno je napomenuti da se bonus poeni ne mogu sakuplјati kupovinom cigareta, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna, žetona za perionicu i usisivač, proizvoda u okviru Spend&Get programa i programa sakuplјanja kupona uz koje se obračunava popust.

Da li se vlasništvo nad karticom može preneti? Da li korisnici mogu da imaju više kartica?

Na zahtev vlasnika kartice, kartica se može preneti na drugog korisnika. Prenos vlasništva podrazumeva promenu ličnih podataka na kartici posredstvom Mog naloga, obraćanjem na zvaničnu e-mail adresu info@sanamanaputu.rs ili pozivom Call centra 08 0000 8888. Korisnik može imati samo jednu karticu.

Šta je potrebno da se uradi ukoliko dođe do gubitka kartice?

U slučaju gubitka ili krađe kartice, prijavi nestanak kartice na besplatni Call centar  08 0000 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Vlasnik programa nije dužan da korisniku koji je izgubio karticu da novu karticu na korišćenje.

Da li je moguće povratiti izgublјenu karticu i sakuplјene bonus poene?

Ukoliko je kartica bila aktivirana, zahtev za prenos sakuplјenih bonus poena i nivoa sa izgublјene kartice možeš podneti pozivom na besplatan broj Call centar NIS-a na 08 0000 8888 ili obraćanjem na e-mail adresu info@sanamanaputu.rs.

Da li je moguće da pored fizičke kartice posedujem i virtuelnu karticu?

Nije moguće, virtuelna kartica je namenjena novim članovima programa lojalnosti Sa nama na putu. Nije dozvolјena aktivacija kartice putem mobilne aplikacije onim članovima programa lojalnosti Sa nama na putu koji prethodno na svom broju mobilnog telefona imaju aktiviranu Sa nama na putu karticu lojalnosti.

Da li je moguće koristiti fizički oštećenu karticu lojalnosti za sakuplјanje/korišćenje bonus poena?

Potrebno je da preuzmeš mobilnu aplikaciju „Sa nama na putu“ u kojoj putem QR koda možeš da sakuplјaš/koristiš bonus poene.

Da li je moguće koristiti QR kod iz mobilne aplikacije „Sa nama na putu” za sakupljanje bonus poena u radnjama partnera programa lojalnosti „Sa nama na putu”?

Nije moguće koristiti QR kod iz mobilne aplikacije za sakupljanje bonus poena u radnjama partnera koji su uklјučeni u program lojalnosti Sa nama na putu.

Na koji način mogu da saznam broj sakuplјenih poena?

Putem stranice Moj nalog mogu da se prate svi podaci koji se tiču tvoje kartice, kao i putem mobilne aplikacije Sa nama na putu. Broj sakupljenih bonus poena nalazi se i na nefiskalnom isečku, nakon svake realizovane transakcije za korisnike fizički izdate kartice, kao i u puš notifikaciji koju nakon realizovane transakcije dobija korisnik koji je koristio QR za sakupljanje/korišćenje bonus poena.

Da li je moguće promeniti svoje prvobitne podatke?

Podatke možeš samostalno menjati putem stranice Moj nalog i putem mobilne aplikacije Sa nama na putu. Putem mobilne aplikacije nije moguće promeniti broj mobilnog telefona i e-mail adresu. Imaš na raspolaganju i dve dodatne opcije. Prva je da kontaktiraš naš Call centar na besplatan broj 08 0000 8888, dostupan 24 časa, a druga da nam pošalјeš mejl sa brojem tvoje kartice i podatkom/podacima koje želiš da promeniš na jednu od sledećih mejl adresa: info@sanamanaputu.rs ili office@nis.rs

Šta da radim ako prilikom plaćanja ne mogu da iskoristim sakuplјene bonus poene sa kartice?

Ukoliko tvoja kartica nije aktivirana, korišćenje bonus poena će biti omogućeno tek nakon njene aktivacije koju možeš da uradiš:

  • online putem stranice Aktivacija kartice (aktivacija se završava za 15 minuta);
  • popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici (kartica postaje aktivna u roku od 7 do 30 dana nakon obrade aplikacione forme);
  • pozivom na besplatan broj Call centra 08 0000 8888.

Ukoliko se bonus poeni ne mogu iskoristiti usled tehničkih problema na benzinskoj stanici, račun je potrebno izmiriti drugim platnim sredstvom.

Koliko dugo važe sakuplјeni bonus poeni?

Rok za korišćenje bonus poena je 3 godine od trenutka beleženja transakcije karticom Sa nama na putu. Ukoliko ih u tom vremenskom periodu ne iskoristiš, oni se otpisuju u korist NIS a.d. Novi Sad. Ukoliko svoju karticu Sa nama na putu ne koristiš tri godine od poslednje transakcije, NIS a.d. Novi Sad zadržava pravo da isklјuči karticu iz programa.

Da li pravna lica mogu da imaju karticu „Sa nama na putu“?

Kartica Sa nama na putu namenjena je fizičkim licima. Za pravna lica dostupna je Gazprom korporativna kartica, a više o njoj saznaj ovde: kartica za gorivo.

Da li virtuelna „Sa nama na putu” kartica može da bude i platna?

Za sve korisnike virtuelne kartice Sa nama na putu  koji žele da apliciraju za platnu karticu Sa nama na putu  omogućeno je podnošenje zahteva na benzinskim stanicama. Spisak se nalazi ovde: Spisak benzinskih stanica.

NIje moguće izvršiti plaćanje računa platnom Sa nama na putu karticom putem QR koda iz mobilne aplikacije Sa nama na putu. Ukoliko apliciraš za platnu karticu i tvoj zahtev bude odobren od strane Naše AIK Banke, NIS a.d. Novi Sad će ti izdati fizičku karticu Sa nama na putu, a potom izvršiti prenos platnog dela, kao i prenos bonus poena i podataka sa tvoje virtuelne kartice na fizički izdatu karticu.

Platna kartica "Sa nama na putu" sa mogućnošću odloženog plaćanja

Na kojim stanicama je moguće aplicirati za platnu karticu "Sa nama na putu"?

Trenutno je zahtev za platnu Sa nama na putu karticu moguće podneti na odabranim benzinskim stanicama. Spisak se nalazi ovde: Spisak benzinskih stanica.

Koliko je vremena potrebno za obradu zahteva za platnu karticu "Sa nama na putu"?

Obično je potrebno između pet i 10 dana, maksimum dve nedelje.

Postoji li mogućnost onlajn podnošenja zahteva za platnu karticu?

Podnošenje zahteva je trenutno moguće samo na odabranim NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama.

Koliki su mesečni troškovi održavanja platne kartice?

Trošak mesečnog održavanja kartice iznosi 99 dinara.

Koji može biti razlog za neprihvatanje zahteva za izdavanje platne kartice?

Proces odobravanja kreditnih proizvoda sastoji se od procene kreditne sposobnosti klijenta i ispunjenosti kriterijuma definisanih kreditnom politikom Naša AIK Banka Srbija a.d. Beograd. Tvoj zahtev za izdavanje i korišćenje platne kartice će biti realizovan, ukoliko ispunjava sve neophodne kriterijume definisane kreditnom politikom Naša AIK Banka Srbija a.d. Beograd.

Koje vrste goriva se mogu plaćati platnom karticom?

Karticu možeš koristiti za plaćanje svih vrsta našeg goriva, proizvoda i usluga. Važno je da ne zaboraviš da bonus poene ne ostvaruješ prilikom kupovine nekih proizvoda. Npr. cigarete možeš platiti platnom karticom Sa nama na putu, ali za ovu kupovinu nećeš dobiti bonus poene.

Da li mogu da imam platnu karticu ukoliko sam nezaposleno lice?

Zaposlenje nije neophodan uslov za odobrenje platne kartice Sa nama na putu. Osnovni kriterijum za izdavanje platne kartice je kreditna istorija i status u Kreditnom birou.

Da li se celi iznos duga vraća odjednom?

U obavezi si da izmiriš min. 10% od ukupno potrošenog iznosa, odnosno min. 1.000 din, ukoliko je 10% duga manje od pomenutog iznosa. Savetujemo da potrošeni iznos izmiriš u celosti, jer se u suprotnom na ostatak neizmirenog duga obračunava kamata u iznosu od 2,4% mesečno.

Kako da izmirim svoj dug?

Obaveze možeš izmiriti za prethodni mesec do 15. u tekućem mesecu, uplatom sa računa na račun koji je naveden u izvodu. Izvod ćeš primati svakog meseca na svoj e-mail. Obaveze se mogu izmiriti na jedan od sledećih načina: putem e-banking ili m-banking naloga tvoje banke; na blagajni pošte ili banke, ili uplatom na bilo kojoj NIS Petrol i Gazprom benzinskoj stanici. Važno je da znaš da je uplata duga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama moguća isključivo gotovinom (uplatu nije moguće izvršiti platnim karticama).

Da li mogu da izmirim račun putem QR koda iz mobilne „Sa nama na putu“ aplikacije?

Trenutno nije moguće izmiriti račun putem QR koda.

Da li mogu svuda da plaćam platnom karticom?

Trenutno platnu karticu možeš koristiti isključivo za kupovinu goriva i ostalih proizvoda i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Nije moguća kupovina na drugim prodajnim mestima, kao ni podizanje gotovine na bankomatima.