Kartica koja nagrađuje kupovine

Ostvari popust na G-Drive dizel na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama i ostvari još bolje rezultate i prinose. ovde

Popusti za kupovinu goriva

SEGMENT NIS AGRO KARTICE STANDARD
do 1.999 lit.*
SILVER
2.000 – 9.999 lit.*
DIAMOND
Više od 10.000 lit.*
Evro dizel / OPTI dizel 0 RSD 0 RSD 0 RSD
G-Drive dizel 3 RSD 4,50 RSD 6 RSD

* Ukupna potrošnja ostvarena na NIS Agro kartici od 1.1.2021. do poslednjeg završenog meseca. 

Navedeni popusti se primenjuju od 20.7.2022.

Kupovina goriva na odloženo do 6 meseci

Uz AgroBlue kreditnu karticu RBA banka a.d. Novi Sad banke, imaš mogućnost da svoje sezonske poljoprivredne radove počneš na vreme, a troškove za gorivo, koji mogu predstavljati značajnu stavku u budžetu, da odložiš. Trošak goriva možeš da odložiš* do 6 meseci.

Za više informacija klikni na SAZNAJ VIŠE ili pozovi NIS Call centar 08 0000 8888.

SAZNAJ VIŠE

* Pogodnost odloženog plaćanja odnosi se na sve iznose od 6.000 dinara ili više. Za iznose do 6.000 dinara ne odobrava se mogućnost odloženog plaćanja, već se iznosi do navedene sume moraju izmiriti do 10. u mesecu. Za transakcije sa odloženim plaćanjem se obračunava jednokratna provizija od 5% prilikom transakcije.

Kupovina goriva na 6 ili 12 rata

U saradnji sa RBA banka a.d. Novi Sad bankom, pripremili smo i AgroGrandPrix kreditnu karticu, za plaćanje goriva na rate na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.

Ova kartica daje mogućnost da kupiš gorivo na 6 ili 12 mesečnih rata, bez kamate. Svi iznosi od 6.000 do 11.999 dinara se automatski dele na 6 mesečnih rata, dok se iznosi od 12.000 dinara i više dele na 12 rata.

Za više informacija klikni na SAZNAJ VIŠE ili pozovi NIS Call centar 08 0000 8888.

SAZNAJ VIŠE

Popusti na ostale proizvode

20% popusta na tople napitke

Uživaj u italijanskoj kafi i drugim Drive Cafe toplim napicima uz 20% popusta, uz NIS Agro karticu.

10din/kg popusta na TNG boce za domaćinstvo

Kupi TNG boce za domaćinstvo uz popust od 10 din/kg, uz NIS Agro karticu.

5% popusta na
odabrane Nisotec artikle

Ostvari 5% popusta na odabrane Nisotec artikle, uz NIS Agro karticu.

Kako postati korisnik NIS Agro kartice?

1.

Poseti najbližu NIS Petrol ili Gazprom benzinsku stanicu

2.

Popuni formular za pristup Agro programu

Popuni Zahtev za pristup NIS Agro programu i priloži neophodne kopije dokumenata, kao dokaz bavljenja poljoprivredom.

Zahtev za NIS agro karticu
3.

Aktivacija i izdavanje kartice će biti izvršeni nakon provere validnosti dostavljenih podataka

Opšta pravila i uslove za izdavanje i korišćenje NIS identifikacione kartice za poljoprivrednike možeš pogledati ovde.

Koja su dokumenta potrebna za fizička lica?

  • Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
  • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV.

Koja su dokumenta potrebna za pravna lica? 

  • Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
  • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV;
  • Izvod o upisu u Registar privrednih subjekata (APR) koji nije stariji od 6 meseci od datuma podnošenja;
  • OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i
  • Potvrda o izvršenoj registraciji u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (PIB).