Elektronsko plaćanje putarine

Na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, obezbedili smo da na brz i jednostavan način kupiš ili dopuniš svoj TAG ili ENP uređaj i sebi priuštiš lagodno putovanje bez zastoja.

Upotreba TAG uređaja smanjuje gužve na auto putevima i naplatnim rampama, a vozačima obezbeđuje kvalitetnu i udobnu vožnju.

Šta je TAG uređaj?

 • TAG ili ENP uređaj je uređaj za elektronsko plaćanje putarine (ENP) i predstavlja način beskontaktne elektronske naplate, pri kojoj vozila prolaze bez zaustavljanja u regularnoj traci na kojoj službenik naplaćuje putarinu.
 • U pitanju je baterijski transponder koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila. Konekcija se uspostavlja putem antene instalirane na nadstrešnici iznad ulazne/naplatne saobraćajne trake.
 • Jedan TAG koristi se za jedno vozilo odgovarajuće kategorije, osim kad je u pitanju kategorija 1, u kojoj jedan uređaj može da se koristi za više vozila.
 • TAG nema vremensko ograničenje korišćenja i na njemu se nalaze sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine.
 • TAG uređaj funkcioniše na sledeći način: kada se vozilo približava izlaznoj brzoj traci sa ENP sistemom antena detektuje uređaj, a rampa se podiže i vozilo napušta izlaznu traku.
 • Uređaj funkcioniše na svim čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama, osim na stanicama Inđija, Vrbas i Zmajevo.

Potrebna dokumenta za kupovinu TAG uređaja

Korisnik može biti svako fizičko ili pravno lice koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije”, preuzme ovaj uređaj na NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama uz odgovarajuću naknadu i uplati početni iznos pretplate, čime TAG postaje validan za korišćenje.

Potrebna dokumentacija za fizička lica:

 • Lična karta na uvid
 •  Fotokopija saobraćajne dozvole za koju se izdaje TAG uređaj

Potrebna dokumenta za pravna lica:

 • Naziv pravnog lica, adresa, matični broj, broj računa
 • Rešenje APR o upisu u registar privrednih subjekata
 • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj evidenciji za PDV (obrazac PEPDV)
 • Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registracji i broj PIB (obrazac REG)
 • Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG
Vrednost avansne uplate unete u TAG Popust na uneti iznos
20.000 – 50.000 din. 4%
50.001 – 100.000 din. 6%
od 100.001 i više din. 8%

Cena TAG uređaja i dopuna

Cena TAG uređaja je 2.022 dinara. Potrošač sam određuje sumu koju želi da uplati kao dopunu, dok za veće uplaćene svote postoji niz popusta, po skali koja je navedena u tabeli.

Reklamacija na TAG uređaj

Ukoliko želiš da uložiš reklamaciju na ispravnost svog TAG uređaja, ili na iznos naplaćene putarine, to možeš da učiniš na naplatnim stanicama i prodajnim mestima za ENP (elektronsku naplatu putarine) JP „Putevi Srbije“, kao i na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.

Saznaj Više