Usluga za jednostavnije poslovanje

Predstavljamo Vam uslugu za jednostavnije i efikasnije poslovanje. Dobro znamo koliko je u poslu bitna brza komunikacija i dobra organizacija, pa smo Vam, kao zadovoljnom klijentu i partneru, obezbedili uslugu dostavljanja faktura elektronskim putem.

Primite sve fakture elektronskim putem

Ova usluga Vam omogućava da sve fakture primate elektronskim putem umesto u papirnom obliku, doprinosi povećanju produktivnosti i smanjenju troškova tako što se skraćuje vreme i pojednostavljuju procesi slanja, primanja, unosa podataka i arhiviranja primljenih faktura. Na Vama je samo da izaberete koji način dostavljanja faktura Vašoj kompaniji više odgovara i nastavite poslovanje još preglednije i efikasnije u budućnosti.

Na raspolaganju su Vam tri načina na koja možete da primate fakture:

  • Putem MFT web servisa
  • Putem Halcomporta za e-fakture (HalEfakture portal)
  • Putem Halcom e-banking platforme

Pristupom MFT web servisu ili direktnom isporukom na Vaš SFTP ili FTPS server, bićete u mogućnosti da na jednostavan i siguran način preuzmete sve vrste izlaznih dokumenata (fakture, predračune, avansne račune, knjižna odobrenja, knjižna zaduženja, kamatne obračune, izvode otvorenih stavki), kao i da u NIS a.d. vratite potpisana knjižna odobrenja, koja će biti dostavljena uz poštovanje zakonske regulative i garantovanje nepromenljivosti istih.

Prednosti upotrebe e-fakture

Elektronska faktura Vam omogućava brojne pogodnosti:

  • Automatizaciju prostora, unosa podataka i čuvanja faktura
  • Smanjenje troškova
  • Brže dobijanje fakture