Gasno ulje ekstra lako evro EL za fizička lica

NIS a.d, kao jedina kompanija na tržištu Republike Srbije, u toku trajanja grejne sezone vrši prodaju fizičkim licima gasnog ulja ekstra lako evro EL, koji se koristi za zagrevanje prostorija.

OPŠTA PRAVILA PRODAJE

Gasno ulje
ekstra lako Evro EL

Ova vrsta ulja namenjena je za plamenike sa isparavanjem, kao i za sve plamenike koji rade sa pritiskom, bez mogućnosti predgrevanja goriva.

Dobija se namešavanjem dizelskih komponenti. U postupku finalizacije dodaje se oranž boja sa markerom i po potrebi aditivi za poboljšanje niskotemperaturnih karakteristika.

Isporuka gasnog ulja za fizička lica

Karakteristike gasnog ulja ekstra lako Evro EL su u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla.

Prodaja gasnog ulja ekstra lako Evro EL za fizička lica se vrši na jednom prodajnom mestu kompanije NIS, u ulici Milentija Popovića broj 1, Beograd, 011/205-8758 i 064/888-5109.

Imajući u vidu da isporuku vršimo isključivo u autocisternama, minimalna količina za isporuku je 1.000 litara gasnog ulja ekstra lako Evro EL.

Prilikom isporuke, prevoz se vrši cisternama u organizaciji naše kompanije, a kupac je u obavezi da obezbedi nesmetan prilaz i istovar autocisterni.

Aktuelne cene

Važeće cene gasnog ulja ekstra lako Evro EL se redovno ažiriraju i objavljene su na stranici Veleprodajni cenovnik.

veleprodajni cenovnik