Гасно уље екстра лако Евро ЕЛ за физичка лица

НИС а.д, као једина компанија на тржишту Републике Србије, у току трајања грејне сезоне врши продају физичким лицима гасног уља екстра лако Евро ЕЛ, који се користи за загревање просторија.

ОПШТА ПРАВИЛА ПРОДАЈЕ

Гасно уље
екстра лако Евро ЕЛ

Ова врста уља намењена је за пламенике са испаравањем, као и за све пламенике који раде са притиском, без могућности предгревања горива.

Добија се намешавањем дизелских компоненти. У поступку финализације додаје се оранж боја са маркером и по потреби адитиви за побољшање нискотемпературних карактеристика.

Испорука гасног уља за физичка лица

Карактеристике гасног уља екстра лако Евро ЕЛ су у складу са важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.

Продаја гасног уља екстра лако Евро ЕЛ за физичка лица се врши на једном продајном месту компаније НИС, у улици Милентија Поповића број 1, Београд, 011/205-8758 и 064/888-5109.

Имајући у виду да испоруку вршимо искључиво у аутоцистернама, минимална количина за испоруку је 1.000 литара гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ.

Приликом испоруке, превоз се врши цистернама у организацији наше компаније, а купац је у обавези да обезбеди несметан прилаз и истовар аутоцистерни.

Актуелне цене

Важеће цене гасног уља екстра лако Евро ЕЛ се редовно ажирирају и објављене су на страници Велепродајни ценовник.

велепродајни ценовник