ТНГ

У оквиру Службе регионалне велепродаје за Јужну Србију и ТНГ, надлежни смо за снабдевање купаца белим и специјалним дериватима на територији Јужне и Источне Србије, као и за снабдевање ТНГ-ом целог тржишта Републике Србије.

Надлежни смо за продају мешавине ТНГ-а за потребе индустрије по стандарду SRPS B.H2.134, ауто гас по стандарду SRPS EN 589, као и ТНГ у брендираним и безбедним боцама од 2, 3, 5, 10 и 35 кг. Поред продаје мешавине ТНГ-а, вршимо и продају свих његових компоненти: Пропана, Бутана, Пропилена итд.

Наш циљ је да задовољимо све потребе и захтеве наших купаца на најефикаснији начин.

Ненад Грујовић

руководилац Службе регионалне велепродаје за јужну Србију и ТНГ

Мира Гаћиновић

експерт за регион јужна Србија и ТНГ

Жељко Вјетровић

експерт за регион јужна Србија и ТНГ

Петар Милев

експерт за регион јужна Србија и ТНГ

Горан Ценић

експерт за регион јужна Србија и ТНГ

Дејан Цакић

експерт за регион јужна Србија и ТНГ

Никола Пешић

експерт за регион јужна Србија и ТНГ

Милош Цветковић

координатор за подршку велепродаји за регион јужна Србија и ТНГ

Ненад Шикопарија

координатор за подршку велепродаји за регион јужна Србија и ТНГ

Катарина Петровић

координатор за ТНГ продају

Станислава Шапоњић-Вранић

координатор за ТНГ продају

Светлана Бабовић

координатор за ТНГ продају

Светлана Бандић

администратор за подршку велепродаји за регион јужна Србија и ТНГ

Владица Видовић

администратор за подршку велепродаји за регион јужна Србија и ТНГ

Милош Стануловић

администратор за подршку велепродаји за регион јужна Србија и ТНГ

Невена Петровић

администратор за подршку велепродаји за регион јужна Србија и ТНГ