Мрежа наших
представништава

Наша мрежа у иностранству је таква да покрива знатан део Балкана и Источне Европе.

Оваквом стратегијом смо у позицији да Вам пружимо једнако висок квалитет услуга у свакој фази Вашег путовања кроз земље Балкана и Источне Европе.

Наша представништва ван граница Србије налазе се у следећим земљама: Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији.

Босна и Херцеговина

Елвир Херцо

експерт координатор за продају корпоративних картица - Сарајево

Бојан Умићевић

експерт кординатор за продају корпоративних картица - Бања Лука

Бугарска

Gergana Sheytanova

директор комерцијалног сектора

Румунија

Cristian Sandru

менаџер за кључне купце корпоративних картица