НИС Гаспром картица као мобилна апликација

Преузмите унапређену апликацију „NIS Corporate Clients“ са Google Play Store или Apple App Store платформи и своје пословање учините бржим и једноставнијим. Искористите све погодности које Вам нуди наша НИС Газпром картица.

Nove funkcionalnosti NIS Corporate Clients aplikacije

Користите нове функционалности „NIS Corporate Clients“ апликације

Било да користите једну или више НИС Газпром картица за гориво, унапређена апликација Вам нуди једноставно и прегледно управљање.

Од сада Ваша НИС Газпром картица Вам је при руци за брзо и једноставно коришћење путем јединственог QР кода. Једноставним очитавањем QР кода на каси евидентирајте своју куповину и остварите бенефите. Поред ове иновације, увели смо и прегледније сортирање „Обавештења“, унапредили „Извештаје“ и оптимизовали „Контролу трошкова“.

У свако доба користите све погодности које Вам пружа мобилна апликација

Mobilna aplikacija NIS Corporate clients