Картица која награђује сваку куповину

Оствари попуст на гориво и остале производе на НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама и оствари још боље резултате и приносе.

Две врсте попуста на гориво

Као корисник НИС Агро картице, при свакој куповини остварујеш основни попуст, који зависи од укупне потрошње на Агро картици у претходном периоду.

У односу на потрошњу у претходном периоду, одређује се ком сегменту картица припада – STANDARD, SILVER или DIAMOND. Ажурирање сегмента картице и самим тим висине попуста, врши се до петог дана у месецу.

Поред основног попуста, уз НИС Агро картицу можеш да оствариш и додатни (количински) попуст. Додатни попусти су једнократни попусти, који зависе од купљене количине горива у једној трансакцији.

Основни и додатни попусти за куповину Евро, ОПТИ и G-Drive дизела

СЕГМЕНТ НИС АГРО КАРТИЦЕ STANDARD
до 2.000 лит.*
SILVER
2.000 – 9.999 лит.*
DIAMOND
Више од 10.000 лит.*
Основни попуст (дин/лит.) 5 РСД 7 РСД 12 РСД
Додатни попуст за куповину 200 – 499 лит. основни попуст + 2 РСД основни попуст основни попуст
Додатни попуст за куповину преко 500 лит. основни попуст + 7 РСД основни попуст + 5 РСД основни попуст
Максималан попуст 12 РСД 12 РСД 12 РСД

* Укупна потрошња остварена на НИС Агро картици од 1. 1. 2018. до последњег завршеног месеца.

Наведени попусти се примењују до 31. 1. 2022.
Корисници НИС Агро картице остварују право и на транспорт дизел горива у организацији наше компаније. Услов за остваривање права транспорта дизел горива је куповина минималне количине од 600 литара на једној бензинској станици у истом дану.

Куповина горива на одложено до 6 месеци

Уз AgroBlue кредитну картицу Crédit Agricole банке имаш могућност да своје сезонске пољопривредне радове почнеш на време, а трошкове за гориво, који могу представљати значајну ставку у буџету, да одложиш. Трошак горива можеш да одложиш* до 6 месеци.

За више информација кликни на САЗНАЈ ВИШЕ или позови НИС Call centar 08 0000 8888.

САЗНАЈ ВИШЕ

* Погодност одложеног плаћања односи се на све износе од 6.000 динара или више. За износе до 6.000 динара не одобрава се могућност одложеног плаћања, већ се износи до наведене суме морају измирити до 10. у месецу, без трошкова камате. За трансакције са одложеним плаћањем се обрачунава једнократна провизија од 5% приликом трансакције.

Agro kartica

Куповина горива на 6 или 12 рата

У сарадњи са Crédit Agricole банком, припремили смо и AgroGrandPrix кредитну картицу за плаћање горива на рате на НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама.

Ова картица ти даје могућност да купиш гориво на 6 или 12 месечних рата, без камате. Сви износи од 6.000 до 11.999 динара се аутоматски деле на 6 месечних рата, док се износи од 12.000 динара и више деле на 12 рата.

За више информација кликни на САЗНАЈ ВИШЕ или позови НИС Call центар 08 0000 8888.

САЗНАЈ ВИШЕ

Попусти на остале производе

20% попуста на топле напитке

Уживај у италијанској кафи и другим Drive Cafe топлим напицима уз 20% попуста, уз НИС Агро картицу.

Понуда важи до 31. 1. 2022. године.

10дин/кг попуста на ТНГ боце за домаћинство

Купи ТНГ боце за домаћинство уз попуст од 10 дин/кг, уз НИС Агро картицу.

15% попуста на
одабране Нисотек артикле

Оствари 15% попуста на одабране Нисотек артикле, уз НИС Агро картицу.

Како постати корисник НИС Агро картице?

1.

Посети најближу НИС Петрол или Гаспром бензинску станицу

2.

Попуни формулар за приступ Агро програму

Попуни Формулар за приступ НИС Агро програму и приложи неопходне копије докумената, као доказ бављења пољопривредом.

Захтев за НИС Агро картицу
3.

Активација ће бити извршена у најкраћем могућем року, након провере валидности достављених података

Која су документа потребна за физичка лица?

  • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине или фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину;
  • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ.

Која су документа потребна за правна лица?

  • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине;
  • Фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину;
  • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ;
  • Извод о упису у Регистар привредних субјеката (АПР) који није старији од 6 месеци од датума подношења;
  • ОП образац (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и
  • Потврда о извршеној регистрацији у јединственом регистру пореских обвезника Пореске управе (ПИБ).