Početna / Vesti / Promene u saradnji sa Našom AIK bankom

Promene u saradnji sa Našom AIK bankom

Naša AIK Banka a.d. Beograd (ranije Sberbank Srbija a.d. Beograd) do kraja tekuće godine biće pripojena AIK Banci a.d. Beograd, a zvanična formalizacija ove statusne promene je planirana za 1.12.2022. godine.

Navedeno znači da će Naša AIK Banka a.d. Beograd preneti na AIK Banku a.d. Beograd celokupnu imovinu i obaveze, čime će, kao društvo koje se pripaja, prestati da postoji.

Imajući u vidu sve pomenuto i u skladu sa promenama u saradnji i partnerstvom sa Naša AIK Bankom, obaveštavamo klijente Banke i korisnike „Sa nama na putu” programa lojalnosti da će plaćanje ovim karticama prestati zaključno sa 18.12.2022. godine.

Izdavanje novih platnih „Sa nama na putu“ kartica u saradnji sa bankom se obustavlja, dok će zbog udobnosti postojećih korisnika, neke od funkcionalnosti ostati aktivne i posle navedenog datuma.

Opcija uplate dugovanja ostaće aktivna u skladu sa ugovorima klijenata, a sve do konačnog izmirenja duga po platnoj „Sa nama na putu“ kartici.

Za više informacija pozovite Kontakt centar Naša AIK Banke na broj 19909*.

Vaš NIS.

*Poziv će se tarifirati u skladu sa cenovnikom konkretnog provajdera mobilne/fiksne telefonije.

Share: