Početna / Vesti / Naučite kako da prepoznate lažne nagradne igre i druge prevare na internetu

Naučite kako da prepoznate lažne nagradne igre i druge prevare na internetu

Kompanija NIS upozorava svoje potrošače na učestale lažne nagradne igre i druge pozive na interakciju na društvenim mrežama.

Ovaj vid prevara realizuje se tako da korisnici interneta stiču utisak da se radi o legalnim radnjama zvaničnih kompanijskih profila. Od korisnika se najčešće traže finansijski i lični podaci, uz obećanje neposredne materijalne dobiti.

Među brojnim kompanijama, na udaru se našla i kompanija NIS. Na internetu se poslednjih meseci mogu pronaći pozivi na nagradne igre, ali i na investiranje u akcije kompanije Gazprom kao i kompanije NIS. Ovi pozivi se upućuju sa profila koji u pojedinim slučajevima mogu, ispoljiti sličnost sa profilima kompanije NIS, tako što se zloupotrebljavaju logotipi i drugi elementi vizuelnog identiteta kompanije i njenih brendova.

Zbog toga napominjemo da se informacije u vezi sa kompanijom NIS i njenim aktivnostima mogu pronaći jedino na sledećim zvaničnim sajtovima i kanalima:

Veb-sajtovi:
www.nis.rs
www.nisgazprom.rs
https://www.nisotec.eu/

Facebook stranice:
Sa nama na putu
NIS a.d. Novi Sad
Zajednici zajedno

Instagram stranice:
kompanija_nis
Sa nama na putu
G-Drive Srbija

YouTube kanali:
NIS Srbija
Sa nama na putu
G-Drive Srbija

Bilo koji vid poziva na interakciju u vezi sa kompanijom NIS koji potiče mimo gorenavedenih kanala nije ni na koji način povezan sa kompanijom.

Ključne karakteristike lažnih profila su sledeće:

  • Nekonzistentan sadržaj – na ovakvim stranicama najčešće se nalazi ili mali broj objava, ili objave koje nisu tematski dosledne (raznovrstan sadržaj koji najčešće nema veze sa kompanijom), ili se objave postavljaju neredovno;
  • Neujednačeni vizuelni elementi – profilima zvaničnih kanala rukovode profesionalni kadrovi, što je očigledno i po kvalitetu ali i po doslednosti u primeni vizuelnih elemenata u objavama (isti logotipi, ista šema boja, itd.). Sa druge strane, kod lažnih stranica najčešće su primetne grafike i fotografije niskog kvaliteta, nedosledna primena vizuelnih elemenata, te objave koje po svojoj formi i sadržaju odudaraju jedne od drugih;
  • Nepotpune informacije – lažne stranice možemo prepoznati i po tome što u opisu Facebook ili Instagram profila nema nikakvih linkova koji vode ka zvaničnim sajtovima kompanija, niti bilo kakvog opisa namene profila;

Sa ovih profila najčešće se kreiraju nagradne igre ili pozivi na investicije uz obećanje gotovo momentalne nagrade (novčane nagrade, lukrativne akcije sa kratkim rokom isplate, i slično), a gde se od učesnika, kako bi im se “nagrada” uručila, zahtevaju osetljivi podaci poput:

  • Podataka iz lične karte (JMBG, broj lične karte, adresa, fotografija lica);
  • Podataka sa bankovnih računa i kartica;
  • Kontakt podataka (e-mail adrese, brojevi telefona).

Ovi podaci najčešće bivaju zloupotrebljeni, a lica koja su ostavila ove podatke mogu ostati bez novca na računu, ili mogu bez svog znanja, posredstvom podataka koje su ostavili, biti registrovani kao žiranti, vlasnici fantomskih kompanija i slično.

Iz navedenih razloga, kompanija NIS apeluje na svoje potrošače da ne ostavljaju svoje podatke neverifikovanim profilima na društvenim mrežama ili nepoznatim sajtovima, da ne otvaraju linkove koje ti profili plasiraju, i da se detaljnije upute u to kako da pravovremeno uoče internet prevare.

Share: