Ponuda pod ovim uslovima ne važi na autoputskim stanicama.

Hot dog i Coca Cola/Jazak/Pepsi 0,5l

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Ponuda pod ovim uslovima ne važi na autoputskim stanicama.

Drive Cafe S kafa i Jazak voda 0,5l

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Ponuda pod ovim uslovima ne važi na autoputskim stanicama.

Drive Cafe S kafa i Jazak voda sa vitaminima 0,5l

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Drive Cafe Ice Coffee Latte/Cappuccino

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Jazak voda negazirana/gazirana 1,5l

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

G-Drive energy drink 500ml svi ukusi

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

G-Drive energy drink 250ml svi ukusi

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

G-Drive energy bombone

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

G-Drive žvake Peppermint/Spearmint

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Drive Cafe Raw bar više vrsta

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Drive Cafe bar više vrsta

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

G-Drive izotonik 0,75l

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Drive Cafe papirne maramice classic/mentol

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Drive Cafe vlažne maramice classic/lemon

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

Drive Cafe papirne maramice paket

Ponuda traje od 1.1. do 31.12.2023.

G-Drive Auto Glass Winter 3l

Ponuda traje od 1.1. do 31.3. i od 1.10. do 31.12.2023.