Наточи гориво сада, плати за 6 месеци

Нова AgroBlue кредитна картица ти даје могућност одложеног плаћања до 6 месеци.

На тај начин можеш да одложиш трошкове за гориво који представљају важну ставку у твом буџету.

Како постати корисник AgroBlue картице?

1.

Поднеси захтев у одабраној експозитури РБА банка а.д. Нови Сад банке

2.

Добићеш СМС поруку од РБА банка а.д. Нови Сад банке када AgroBlue картица буде спремна

Преузми своју нову AgroBlue картицу у одабраној експозитури

Репрезентативни пример за куповину горива на одложено

Репрезентативни пример – AgroBlue кредитна картица
Врста кредита Кредитна картица
Валута кредита РСД
Критеријуми за индексирање Нема критеријума за индексирање
Износ потрошње по картици 60.000 РСД
Начин отплате Једнократно, по истеку 6 месеци од извршене трансакције
НКС (на годишњем нивоу) 0.00%; 0 РСД
ЕКС (на годишњем нивоу) 5.50%
Накнада по трансакцији Једнократно, 5% (преко 6.000 РСД) ; Наплата наредног месеца од учињене трансакције
Укупан износ који ће корисник вратити 63.000 РСД

Трошкови приликом плаћања горива на одложено

Трошкови који падају на терет корисника, познати су у тренутку оглашавања и улазе у обрачун ефективне каматне стопе.

Трошкови коришћења AgroBlue кредитне картице
Годишња чланарина за коришћење кредитне картице 2.500 РСД
2 менице 100 РСД
Извештај кредитног бироа 246 РСД

 

Погодност одложеног плаћања односи се на све износе од 6.000 динара или више. За износе до 6.000 динара не одобрава се могућност одложеног плаћања, већ се износи до наведене суме морају измирити до 10. у месецу, без трошкова камате. За трансакције са одложеним плаћањем се обрачунава једнократна провизија од 5% приликом трансакције.

AgroBlue картица намењена је постојећим и будућим клијентима РБА банка а.д. Нови Сад банке.

Све додатне информације везане за AgroBlue картицу можеш да добијеш путем Call centra РБА банка а.д. Нови Сад банке позивом на број 0700 700 500.

Чекамо те на НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама!