ТНГ

Сектор за продају ТНГ-а покрива целу територију Републике Србије. Вршимо продају мешавине ТНГ-а за потребе индустрије по стандарду SRPS B.H2.134, ауто гас по стандарду SRPS EN 589, као и ТНГ у брендираним и безбедним боцама од 2, 3, 5, 10 и 35 кг. Поред продаје мешавине ТНГ-а, вршимо и продају свих његових компоненти: Пропана, Бутана, Пропилена, итд.

Употреба ТНГ-а знатно доприноси смањењу загађености животне средине, а са аспекта употребе у аутомобилима, нижа цена као и продужетак века трајања мотора додатно повећавају економичност његове употребе.

Регионална распрострањеност складишта у Београду, Новом Саду, Елемиру, Чачку и Нишу, као и могућност преузимања у производном погону у Рафинерији Панчево за купце са сопственим превозом, само су неки од показатеља сигурности и безбедности које нудимо нашим потрошачима.

Ненад Грујовић

руководилац Сектора за ТНГ продају

Жељко Вјетровић

експерт координатор за ТНГ продају

Мира Гаћиновић

експерт координатор за ТНГ продају

Петар Милев

експерт координатор за ТНГ продају

Ненад Шикопарија

координатор за ТНГ продају

Марјан Павловић

координатор за ТНГ продају

Катарина Андрић

координатор за ТНГ продају

Милош Цветковић

кooрдинатор за продају ТНГ

Светлана Бандић

стручни сарадник за ТНГ продају

Владица Видовић

стручни сарадник за ТНГ продају

Данка Радовановић

специјалиста за ТНГ продају