За једноставније пословање

Електронска фактура је услуга креирана ради што једноставнијег и ефикаснијег пословања. Веома добро знамо колико је у Вашем послу битна брза комуникација и изузетна организација, па смо Вам, као нашем клијенту и партнеру, обезбедили услугу достављања фактура електронским путем.

Ова услуга Вам омогућава да све фактуре примате е-поштом уместо у папирном облику. Услуга доприноси повећању продуктивности и смањењу трошкова тако што се скраћује време и поједностављују процеси слања, примања, уноса података и архивирања примљених фактура.

 

Примите све фактуре електронским путем

На располагању су Вам три начина на која можете да примате фактуре:

✓ Путем MFT wеb сервиса
✓ Путем Halcomporta за е-фактуре (HalEfakture портал)
✓ Путем Halcom е-banking платформе

Приступом MFT wеб сервису или директном испоруком на Ваш SFTP или FTPS сервер, бићете у могућности да на једноставан и сигуран начин преузмете све врсте излазних докумената (фактуре, предрачуне, авансне рачуне, књижна одобрења, књижна задужења, каматне обрачуне, изводе отворених ставки), као и да у НИС а.д. вратите потписана књижна одобрења, која ће бити достављена уз поштовање законске регулативе и гарантовање непроменљивости истих.

На Вама је само да изаберете начин на који Вашој компанији више одговара и наставите пословање још прегледније и ефикасније у будућности.

 

Шта пружа електронска фактура

  • Аутоматизацију процеса, уноса података и чувања фактура
  • Смањење трошкова
  • Брже добијање фактура