Za jednostavnije poslovanje

Elektronska faktura je usluga kreirana u cilju što jednostavnijeg i efikasnijeg poslovanja. Veoma dobro znamo koliko je u Vašem poslu bitna brza komunikacija i izuzetna organizacija, usled čega smo Vam, kao našem klijentu i partneru, obezbedili uslugu dostavljanja faktura elektronskim putem. 

Ova usluga Vam omogućava da sve fakture primate e-poštom umesto u papirnom obliku. Usluga doprinosi povećanju produktivnosti i smanjenju troškova, tako što se skraćuje vreme i pojednostavljuju procesi slanja, primanja, unosa podataka i arhiviranja primljenih faktura.

Primite sve fakture elektronskim putem

Putem Halcomporta za e-fakture (HalEfakture portal) Putem Halcom e-banking platforme Na Vama je samo da odaberete način koji Vašoj kompaniji više odgovara i da nastavite poslovanje još preglednije i efikasnije u budućnosti. 

Na raspolaganju su Vam tri načina na koja možete da primate fakture:

✓ Putem MFT web servisa
✓ Putem Halcomporta za e-fakture (HalEfakture portal)
✓ Putem Halcom e-banking platforme

Pristupom MFT web servisu ili direktnom isporukom na Vaš SFTP ili FTPS server, bićete u mogućnosti da na jednostavan i siguran način preuzmete sve vrste izlaznih dokumenata (fakture, predračune, avansne račune, knjižna odobrenja, knjižna zaduženja, kamatne obračune, izvode otvorenih stavki), kao i da u NIS a.d. vratite potpisana knjižna odobrenja, koja će biti dostavljena uz poštovanje zakonske regulative i garantovanje nepromenljivosti istih.

Na Vama je samo da izaberete način na koji Vašoj kompaniji više odgovara i nastavite poslovanje još preglednije i efikasnije u budućnosti.

Šta pruža elektronska faktura

  • Automatizaciju procesa, unosa podataka i čuvanja faktura
  • Smanjenje troškova
  • Brže dobijanje faktura